Opis ponude Tečaj je namijenjen školarcima, studentima, odraslima te ostalima u procesu učenja i obrazovanja, kao i onima koji lakše žele savladati stručno gradivo te općenito poboljšati svoju memoriju, razumijevanje i brzinu čitanja Intenzivni program 2 dana po 5 nastavnih sati Organizira se kao vikend tečaj – subota 11.04. i nedjelja 12.04.2015. U cijenu su uključeni i materijali koji se koriste u radu (radna skripta, obrasci za uvježbavanje i olovka, te diploma) Minimalna dobna granica za pohađanje tečaja: 12 godina Imate problema s učenjem? Teško pamtite, a još teže se koncentrirate ako je gradivo teško i nezanimljivo? Ovaj intenzivni program omogućit će vam da u samo dva dana ( 10 nastavnih sati) intenzivnog rada: Razvijete i usavršite svoju memoriju Organizirate podatke i pamtite pomoću mentalnih mapa Čitate 5x brže i pamtite 100% dulje Položite ispite učeći daleko krače Brže čitate službene materijale ili knjigu i lakše pripremite prezentaciju i sl. Tečaj tehnika pamćenja i brzog čitanja namijenjen je školarcima, studentima, odraslima te ostalima u procesu učenja i obrazovanja, kao i onima koji lakše žele savladati stručno gradivo te općenito poboljšati svoju memoriju, razumijevanje i brzinu čitanja. Tečaj Tehnika pamćenja i brzog čitanja koncipiran je u dva modula: I modul – Tehnike pamćenja – obuhvaća: Brain gym vježbe Vježbe koncentracije Mnemotehničke vježbe za poboljšavanje pamćenja Lančano pamćenje Pamćenje putem mentalnih mapa Izrada i razumijevanje mentalnih mapa II modul – Tehnike brzog čitanja – obuhvaća: Vježbe širenja fokusa horizontalno Vježbe širenja fokusa vertikalno Šest tehnika brzog čitanja (svaki polaznik prema vlastitim preferencijama odabire tehniku koja mu najviše odgovara) Čitanje i učenje može biti zabavno i lako!

You might also like these post :

Comments are closed