Opis ponude KKS (kompletna krvna slika, glukoza, kolesterol, trigliceridi) Jetrene probe (AST, ALT, G-GT) Bilirubin, amilaza, željezo, LDH, kreatinin kinaza, ukupni proteini Kompletna obrada urina Nalazi gotovi isti dan Laboratorij Poliklinike LabPlus Zagreb pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke testove. Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage , te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju . Pri kompletnom sistematskom laboratorijskom pregledu krvi i urina napravit ćete sljedeće testove: kompletnu krvnu sliku i obradu urina , glukozu, kolesterol, trigliceride, jetrene probe (AST, ALT, G-GT), bilirubin, amilazu, željezo , LDH, kreatinin kinaza te ukupne proteine. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage . Upravo zbog stručnosti i kvalitete ove poliklinike poklonite sebi ili dragoj osobi ovu ponudu !

You might also like these post :

Comments are closed