Opis ponude Mogućnost izbora između 3 paketa online edukacija za sindikalne djelatnike Svaka pojedinačna edukacija uključuje online ispit i stjecanje online certifikata; certifikat i za završen cijeli program Edukacije će vam biti na biti raspolaganju godinu dana Paralelno možete svladavati koliko god edukacija želite Svi se danas učestalo susreću s činjenicom da njihov status u mnogome ovise o sposobnostima da se uspješno nose s ljudima u svojem užem i širem okruženju. Sindikalni djelatnici napose. Njihovi uspjesi i zadovoljstvo društvenom ulogom koju imaju u mnogome ovise o tome jesu li u stanju uspostaviti kvalitetne međuljudske odnose , vješto komunicirati te znati slušati, o njihovom samopouzdanju da se na njih može računati… O tome jesu li prema svojim kolegama, suradnicima i institucijama društva sposobni izgraditi most povjerenja i uzajamnog poštovanja… Usavršavanje u tom smjeru podići će sindikalistima ugled i utjecaj te konkretno pomoći u obavljanju osjetljive uloge! Između ostalih, ističemo važnost sljedećih edukacija u paketima: Za sindikalne čelnike / dužnosnike: Liderstvo – umijeće vođenja, Umijeće prezentiranja, Javni nastup, Utjecajna komunikacija, Moć pregovaranja, Napredno pregovaranje, Komuniciranje u konfliktnim situacijama, Društveni izvori moći, Donošenje odluka; Za sindikalne povjerenike: Jačanje samopouzdanja, Kako bolje razumjeti druge, Upravljanje stresom, Umijeće prezentiranja, Timski rad; Za djelatnike u stručnim službama sindikata: Alati za poslovne analize, Društveno odgovorno poslovanje, Rješavanje problema, Kultura poslovnog komuniciranja, Uvod u upravljanje projektima. Svaka pojedinačna edukacija sastoji se od 14 do 36 stranica teksta koji opcionalno uključuje: online test samoprocjene (kviz); vježbe/ primjere/ zadatke; grafičke prikaze i ilustracije; tabelarne preglede; prigodne izreke. Na kraju svake edukacije obavezan je online test – ispit znanja, koji sadrži 10 – 30 pitanja. Test/ispit znanja možete polagati do 3 puta. Vrijeme polaganja je ograničeno, ali bez brige, dovoljnog je trajanja da usput možete popiti i kavu! Nakon položenog testa/ispita znanja, promptno stječete online certifikat s opisom ishoda učenja – usvojenih znanja i vještina , kojeg odmah može pronaći na svojoj stranici portala pod ‘Korisnički podaci’. Predvidivo ukupno vrijeme učenja je 8 – 16 sati, ovisno o opsegu pojedine problematike, ali mnogi polaznici pojedine edukacije svladavaju i u znatno kraćem vremenu. Ono što naglašavamo je da učiti možete, kao i pristupati online kvizu ili ispitu, kada god vam odgovara. Ničim niste ograničeni! Učenje možete prekidati i nastavljati bezbroj puta… Osim testa – ispita znanja. Također, možete svladavati paralelno koliko god želite edukacija! Od trenutka kupnje, edukacije će vam biti na biti raspolaganju daljnjih godinu dana. Uložite u vlastito usavršavanje i stjecanje novih znanja uz portal Moj razvoj!

You might also like these post :

Comments are closed