Opis ponude Budite proaktivni i uložite vrijeme i energiju u vlastito usavršavanje Povećajte šanse za osobni uspjeh i zadovoljstvo, za konkurentnost i profesionalni prosperitet 3 modula: osnovni, napredni i napredni plus – paket od 12 edukacija Opcije: grafički prikazi i ilustracije, vježbe, primjeri i zadaci te online testovi samoprocjene Svaka pojedinačna edukacija uključuje online ispit i stjecanje online certifikata; certifikat i za završen cijeli program Edukacije će vam biti na biti raspolaganju godinu dana Paralelno možete svladavati koliko god edukacija želite Intelektualne sposobnosti, stručna znanja i vještine potrebne za obavljanje svakog posla se podrazumijevaju. Međutim, danas se traži nešto više od toga – osobne kvalitete: inicijativnost, empatiju, prilagodljivost, uvjerljivost. Takva su očekivanja postala uobičajena, a nerijetko i presudna prigodom dobivanja ili zadržavanja posla, a svakako za postizanje osobnog zadovoljstva i uspješnosti pri njegovom obavljanju. Usavršavanje putem portala Moj razvoj podići će vaše kompetencije i konkurentnost te dokazati poslodavcu spremnost na cjeloživotno usavršavanje i stjecanje novih potrebnih znanja i vještina! Inženjere, posebice informatičare, prati glas da su nedovoljno komunikativni tj. da u poslovnom okruženju ne komuniciraju na način razumljiv njihovoj radnoj sredini. Pretpostavljajući da ih kolege drugih struka ili specijalizacija svakako razumiju, često izborom neprikladne terminologije uzrokuju nesporazume i usporavaju obavljanje poslova u čijem lancu sudjeluje veći broj ljudi. Pripadate li takvima? Provjerite! Promijenite to! Ništa se ne podrazumijeva – naučite pratiti neverbalnu komunikaciju, razumjeti neizgovorene poruke, slušati, pitati, objasniti, pravodobno tražiti povratne informacije, naučite „pregovarati“ u svakodnevnom životu… Program uključuje 3 modula s 12 edukacija. Osnovni modul sadrži edukacije: Osnove uspješnog komuniciranja, Stilovi komuniciranja, Kako bolje razumjeti druge, Uslužna kultura – odnos prema klijentima. Napredni modul sadrži: Upravljanje konfliktima, Moć pregovaranja, Umijeće prezentiranja, Kultura poslovnog komuniciranja. Napredni plus modul uključuje: Upravljanje stresom, Upravljanje vremenom, Emocionalna inteligencija, Zaštita osobnih podataka. Svaka pojedinačna edukacija sastoji se od 14 do 36 stranica teksta koji opcionalno uključuje: online test samoprocjene (kviz); vježbe/ primjere/ zadatke; grafičke prikaze i ilustracije; tabelarne preglede; prigodne izreke. Na kraju svake edukacije obavezan je online test – ispit znanja, koji sadrži 10 – 30 pitanja. Test/ispit znanja možete polagati do 3 puta. Vrijeme polaganja je ograničeno, ali bez brige, dovoljnog je trajanja da usput možete popiti i kavu! Nakon položenog testa/ispita znanja, promptno stječete online certifikat s opisom ishoda učenja – usvojenih znanja i vještina , kojeg odmah može pronaći na svojoj stranici portala pod ‘Korisnički podaci’. Predvidivo ukupno vrijeme učenja je 8 – 16 sati, ovisno o opsegu pojedine problematike, ali mnogi polaznici pojedine edukacije svladavaju i u znatno kraćem vremenu. Ono što naglašavamo je da učiti možete, kao i pristupati online kvizu ili ispitu, kada god vam odgovara. Ničim niste ograničeni! Učenje možete prekidati i nastavljati bezbroj puta… Osim testa – ispita znanja. Također, možete svladavati paralelno koliko god želite edukacija! Od trenutka kupnje, edukacije će vam biti na biti raspolaganju daljnjih godinu dana. Povećajte konkurentnost na tržištu rada uz Moj razvoj!

You might also like these post :

Comments are closed